چگونه سود زیان را محاسبه کنیم؟


صورتهای مالی استاندارد شده مقایسه مستقیم صورت های مالی دو شرکت به دلیل اندازه های متفاوت آنها تقریباً غیر ممکن است. در ضمن شرایط هر شرکت منحصر به فرد است. علاوه بر این دو مورد، شرکت‌های بزرگ معمولاً در دو یا سه یا بیش از سه زمینه فعالیت می کنند و این موضوع، مقایسه را مشکل می سازد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان در خصوص تنظیم صورتهای مالی استاندار شده با موسسه مالی تماس بگیرید .

هنگام مقایسه صورتهای مالی شرکتها، یکی از بدیهی ترین کارهایی که ممکن است انجام دهیم، استاندارد کردن صورتهای مالی آنهاست. یکی از رایج ترین و مفیدترین شیوه های انجام این کار، آن است که به جای بررسی تغییرات بر حسب واحد پول، تغییرات را به صورت درصدی بررسی کنیم. در این قسمت دو روش مختلف برای استاندارد کردن صورتهای مالی را توضیح می دهیم. این دو روش صورتهای مالی هم مقیاس (صورتهای مالی با مقیاس مشترک) و صورتهای مالی مبتنی بر سال پایه است.

صورت های مالی با مقیاس مشترک :

یکی از روشهای مناسب برای استاندارد کردن صورتهای مالی، نشان دادن اقلام ترازنامه به صورت درصدی از کل داراییها و نشان دادن اقلام صورت سود و زیان به صورت درصدی از فروش است. این نوع صورتهای مالی، صورتهای مالی با مقیاس مشترک نامیده می شوند. در مباحث بعدی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

ترازنامه هم مقیاس (با مقیاس مشترک):

یکی از شیوه هایی که برای تهیه ترازنامه های هم مقیاس به کار می رود، نشان دادن اقلام ترازنامه به صورت درصدی از کل داراییهاست. در جدول زیر ترازنامه های هم مقیاس سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ شرکت اپل را مشاهده می کنید.

توجه کنید که برخی از حاصل جمع های این جدول به علت خطای ناشی از گرد کردن اعداد دقیق نیست. در ضمن، از آنجا که درصد تغییر داراییها برابر صفر است مجموع تغییرات سایر اقلام ترازنامه نیز باید برابر صفر باشد.

بررسی و مقایسه این نوع صورتهای مالی، تقریبا آسان است. مثلا با یک نگاه ساده به جدول زیر متوجه می شوید که در سال ۲۰۰۴، داراییهای جاری ۱۹ درصد کل داراییها را تشکیل داده است ولی در سال ۲۰۰۵ این مقدار به ۱۹/۷ درصد افزایش یافته است. به همین ترتیب، مجموع حقوق صاحبان سهام از ۶۸/۲ درصد کل داراییها در سال ۲۰۰۴ به ۷۲/۲ درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است.

با بررسی ترازنامه های هم مقیاس و مقایسه داراییهای جاری و بدهیهای جاری می بینیم که به طور کلی نقدینگی شرکت اپل، طی سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است

بدهی شرکت به صورت درصدی از دارایی ها، کاهش یافته است. ممکن است با این بررسی مختصر، فکر کنید ترازنامه قوی‌ تر شده است. در قسمت های بعدی، بیشتر به این موضوع می پردازیم.

صورت سود وزیان هم مقیاس :

یکی از روشهای مفید در استاندارد کردن صورت سود و زیان، نشان دادن هر یک از اقلام آن به صورت درصدی از فروش است. جدول زیر، صورت سود و زیان هم مقیاس شرکت اپل را برای سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ نشان می دهد.

صورت سود و زیان هم مقیاس نشان می دهد که هر دلار از فروش، صرف چه چیزی می شود. مثلاً در سال ۲۰۰۵، در شرکت اپل ۶/۱ درصد از هر دلار فروش، صرف هزینه بهره و ۸/۱ درصد از آن صرف مالیات شده است. در پایان این صورت سود و زیان، سود خالص ۱۵/۷ درصد فروش را به خود اختصاص داده است. سود خالص شامل افزایش در سود انباشته و سود تقسیمی است که به ترتیب ۱۰/۵ و ۵/۲ درصد فروش هستند.

صورت سود و زیان

نشان دادن اقلام صورت سود و زیان به صورت درصدی از فروش (برای مقایسه) بسیار مفید است. مثلا یکی از مهم ترین اقلام صورتهای مالی که باید مورد توجه قرار گیرد، درصد بهای تمام شده از فروش است. در مورد شرکت اپل، در سال ۲۰۰۵، ۵۸/۲ درصد از هر دلار فروش، برای بهای تمام شده مصرف شده است. این نسبت در سال ۲۰۰۴، ۶۲/۴ درصد بوده است. کاهش درصد بهای تمام شده از فروش، می تواند نشانه بهبود در کنترل هزینه ها باشد. برای یافتن علت اصلی کاهش درصد بهای تمام شده از فروش، می توانیم آن را برای رقبای اصلی شرکت اپل محاسبه و سپس نتیجه گیری کنیم که آیا این شرکت، کنترل هزینه های خود را بهبود بخشیده است یا خیر.

صورتهای مالی بر اساس سال پایه:

تجزیه و تحلیل روند

فرض کنید ترازنامه های ده ساله شرکتی در اختیار شماست و قصد دارید روند عملیات شرکت را طی این ده سال بررسی کنید، و به سؤالاتی مانند:

آیا در خلال این دوره ده ساله، شرکت از بدهی کمتری استفاده کرده یا از بدهی بیشتری؟

آیاطی این مدت، وضعیت نقدینگی شرکت افزایش یافته است یا کاهش؟

پاسخ دهید. یکی دیگر از روشهای مناسب برای تهیه صورتهای مالی استاندارد، انتخاب سال پایه و بیان هر یک از اقلام صورتهای مالی چند ساله بر اساس اقلام متناظر در صورت مربوط به سال پایه است. این نوع صورتهای مالی، صورتهای مالی مبتنی بر سال پایه نامیده می شوند.

به عنوان مثال، موجودی کالای شرکت اپل از ۳۹۳۰۰۰ دلار در سال ۲۰۰۴ به ۴۲۲۰۰۰ دلار در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است. اگر سال ۲۰۰۴ را به عنوان سال پایه انتخاب کنیم، موجودی کالای این سال (یا هر جزء دیگری در ترازنامه این سال) را برابر یک در نظر می گیریم. موجودی کالای سال ۲۰۰۵ (و سالهای بعد) را به صورت نسبی و بر اساس موجودی کالای سال پایه نشان می دهیم، یعنی ۴۲۲۰۰۰ را بر ۳۹۳۰۰۰ تقسیم می کنیم که حاصل آن ۱/۰۷ است. بنابراین می توانیم نتیجه گیری کنیم که موجودی کالا در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۴، ۷ درصد افزایش یافته است. برای سالهای بعد از ۲۰۰۵ هم به همین ترتیب عمل می کنیم. در نتیجه مجموعه ای از اعداد خواهیم داشت که می توانیم آنها را به سادگی به صورت یک نمودار نشان دهیم. پس از انجام این کار، مقایسه دو یا چند شرکت مختلف ساده تر خواهد بود. جدول ۶-۳ این محاسبات را برای داراییهای شرکت اپل نشان می دهد.

تجزیه و تحلیل ترکیبی هم مقیاس و سال پایه:

تجزیه و تحلیل روند (تجزیه و تحلیل بر مبنای سال پایه) را می توانیم با تجزیه و تحلیل مالی مبتنی بر مقیاس مشترک ترکیب کنیم. باتوجه به اینکه همگام با رشد داراییها، اغلب اقلام دیگر ترازنامه هم رشد می کند، اگر ابتدا صورتهای مالی با مقیاس مشترک را تهیه کنیم، تأثیر این رشد کلی را از بین می بریم.

مثلا حسابهای دریافتنی شرکت اپل در سال ۲۰۰۴، ۱۶۵ هزار دلار یا ۴/۹ درصد از کل داراییهاست. در سال ۲۰۰۵ این حساب به چگونه سود زیان را محاسبه کنیم؟ ۱۸۸ هزار دلار، یعنی ۵/۲ درصد از کل داراییها، افزایش یافته است. چنانچه تجزیه و تحلیل روند را بر اساس واحد پول انجام دهیم، با تقسیم ۱۸۸۰۰۰ دلار بر ۱۶۵۰۰۰ دلار، رقم ۱/۱۴ را خواهیم داشت که به معنی افزایش ۱۴ درصدی حسابهای دریافتنی (بر حسب واحد پول) است. اگر مقایسه را بر اساس صورتهای مالی هم مقیاس انجام دهیم، با تقسیم ۵/۲ درصد بر ۴/۹ درصد عدد ۱/۰۶ به دست می آید؛ یعنی حسابهای دریافتنی به عنوان درصدی از کل داراییها، ۶ درصد افزایش یافته است. نتیجه کلی این بحث آن است که از مجموع ۱۴ درصد افزایش حسابهای دریافتنی، ۸ درصد (۶ - ۱۴٪) به دلیل رشد داراییها نبوده است.

صورت وضعیت مالی یا ترازنامه

صورت جریان وجوه نقد هم مقیاس:

اگرچه در این قسمت صورت جریان وجوه نقد هم مقیاس را معرفی نمی کنیم، اما تهیه آن مقدور و البته مفید است. متأسفانه در صورت جریانهای نقدی هیچ مبنای خاصی (مانند داراییها در ترازنامه و فروش در صورت سود و زیان) وجود ندارد که سایر اقلام را به صورت درصدی از آن نشان دهیم. با این حال، در مواردی که اطلاعات مشابه با جدول بالا تهیه شده باشد، می توان کل منابع یا کل مصارف را مبنا تلقی کرد و سایر اقلام را به صورت درصدی از آن نشان داد. در نتیجه، هر یک از اقلام به عنوان درصدی از کل منابع و مصارف تفسیر می شود.

سود مرکب و نحوه محاسبه آن؛ قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود!

سود مرکب یکی از مباحث مطرح و بسیار مهم در تمام سرمایه‌گذاری‌ها است. خصوصا در بورس که در ظاهر محدودیت نوسان ۵ درصد و سه درصد باعث می‌شود نتوان چندان سود کرد.

اما علی‌رغم این محدودیت نوسان، جادوی سود مرکب باعث می‌شود با همین نوسان ۵ درصد و حتی کمتر به سودهای کلانی رسید.

سود مرکب در بازاری با محدودیت نوسان

در بازار بورس ایران در حال حاضر محدودیت نوسان قیمت در بورس و فرابورس ۵ درصد و در بازار پایه ۳ درصد است. قیمت پایانی یک سهم که همان قیمت باز شدن سهم در روز معاملاتی بعدی است میانگین همین قیمت‌های معاملاتی سهم با در نظر گرفتن حجم مبناست.

درهرصورت فرض کنید شما سهمی دارید که در هر روز معاملاتی در قیمت پایانی +۵ درصد بسته می‌شود. فرض کنید شما به اندازه 10 میلیون تومان از این سهم خریده‌اید، در چند روز معاملاتی ارزش سهمی که خریده‌اید دو برابر می‌شود؟

بگذارید حساب کنیم.

اگر سهم در هر روز +5 درصد بخورد؛ یعنی در هر روز 5 درصد سود کنید، در این صورت سهمی که شما خریده‌اید در اولین روز معاملاتی 500 هزار تومان سود می‌دهد؛ زیرا

فرمول

پس دارایی شما در پایان اولین روز معاملاتی برابر ۱۰ میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود.

فرمول

حالا فرض کنید که ارزش سهم شما در روز دوم معاملاتی هم +5 درصد رشد کند. در نتیجه سود شما در دومین روز معاملاتی برابر 525 هزار تومان می‌شود.

فرمول

پس دارایی شما در روز دوم معاملاتی برابر ۱۱ میلیون و 25 هزار تومان می‌شود.

فرمول

اگر به همین ترتیب حساب کنید سود شما در روز سوم معاملاتی 551 هزار و 250 تومان و دارایی شما در پایان روز معاملاتی سوم ۱۱ میلیون و 576 هزار و 250 تومان خواهد بود.

حال بگذارید آنچه را گفتیم، تجمیع کنیم.

فرمول محاسبه سود مرکب

فرض کنید دارایی شما در روز n-ام را به‌صورت FVn و سرمایه اولیه شما را با PV نمایش دهیم. در این صورت دارایی شما در روزهای یکم، دوم و سوم چنین خواهد بود:

فرمول

اگر با همین ترتیب ادامه دهیم می‌بینیم درصورتی‌که سرمایه‌ اولیه شما PV و r میزان سود یا همان نرخ بهره باشد و میزان دارایی شما در روز n-ام FVn باشد، در این صورت خواهیم داشت:

فرمول محاسبه سود مرکب

پس با چگونه سود زیان را محاسبه کنیم؟ این حساب می‌بینیم که اگر سهمی که شما به اندازه ۱۰ میلیون تومان از آن خریده‌اید هر روز ۵ درصد یا همان 0.05 سود کند، دارایی شما در ۱۴ روز کاری برابر خواهد بود با:

فرمول

یعنی شما در ۱۴ روز کاری ۹۸ درصد سود خواهید کرد و دارایی شما ۱۹ میلیون و ۷۹۹ هزار و ۳۱۵ تومان خواهد بود.

در این حساب‌وکتاب‌ها شما می‌توانید سود نهایی را نیز این‌گونه حساب کنید. اگر سود هر روزه‌ای که می‌گیرید را با r نشان دهیم و میزان سود شما در روز n – ام را با rn نمایش دهیم، در این صورت سود نهایی شما چنین خواهد بود:

فرمول سود مرکب موثر

همچنین با همین طریق اگر سهمی که شما خریده‌اید یک روز دیگر +5 درصد سود بدهد و در 15 روز کاری مثبت 5 بخورد، شما در مجموع 108 درصد خواهید کرد؛ زیرا:

فرمول

اگر به این اعداد توجه کنید، می‌بینید که سود مرکب چه ارقام بزرگی را می‌تواند حاصل کند؛ زیرا اگر شما 5 روزی کاری یا همان یک هفته در بورس هر روز پنج درصد سود کنید، دارایی شما 28 درصد افزایش می‌یابد.

حال اگر به‌جای ۵ روز کاری، ۱۰ روزی کاری معادل دو هفته در بورس، روزانه ۵ درصد سود کنید، دارایی شما ۶۳ درصد افزایش می‌یابد؛ اما اگر ۱۵ روز کاری یعنی ۳ هفته بورسی هر روز ۵ درصد سود کنید دارایی شما ۱۰۸ درصد افزایش می‌یابد.

سود ترکیبی در بازار منفی

حال بیاید حالت برعکس این را هم مدنظر بگیرید. فرض کنید روزهای اصلاح عمیق در بازار بورس است و سهمی که شما خریده‌اید هر روز به اندازه منفی ۵ درصد ضرر می‌دهد و دارایی شما کم می‌شود.

با این حساب اگر ارزش دارایی شما امروز ۱۰ میلیون تومان باشد، در پنجمین روزی که هر روز منفی ۵ درصد ضرر می‌کنید دارایی شما چنین خواهد بود:

فرمول

یعنی در روز پنجمی که منفی ۵ ضرر می‌کنید، دارایی شما برابر ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌شود. بدین معنی که شما در مجموع ۲۳ درصد ضرر می‌کنید.

اگر با همین روش حساب کنید خواهید دید که در روز ۱۰-ام که شما هر روز منفی ۵ درصد ضرر کرده‌اید، دارایی شما 40 درصد کاهش‌یافته و به ۶ میلیون تومان می‌رسد. در روز ۱۵-ام با ضرر منفی ۵ درصد در روز نیز دارایی شما 54 درصد کاهش می‌یابد و ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد.

پس اگر ۱۵ روز متوالی شما هر روز مثبت 5 درصد سود کنید، دارایی شما ۱۰۸ درصد افزایش می‌یابد؛ اما اگر ۱۵ روز متوالی هر روز منفی ۵ درصد ضرر کنید دارایی شما تنها ۵۴ درصد کاهش می‌یابد.

سود ترکیبی در سهم‌های سنگین

حالا فرض کنید شما سهمی خریده‌اید که سنگین است و اینرسی زیادی دارد، سهام شناورش کم است و در نتیجه خیلی با هیجان‌های بازار نوسان نمی‌کند؛ اما مطمئن هستید که این سهم روزانه ۲ درصد سود را می‌دهد.

با کمی حساب‌وکتاب متوجه می‌شود که چنین سهمی که تنها ۲ درصد در روز مثبت می‌خورد در ۳۶ روز کاری یعنی یک ماه و سه هفته، ۹۹ درصد به شما سود می‌دهد.

در اصل وارد شدن به چنین سهم‌هایی می‌تواند یک استراتژی کم ریسک باشد که با اطمینان زیاد سودهای قابل قبولی برای شما تامین کند.

سود مرکب ماهانه و روزانه

آنچه تا اینجا گفتیم تمام چیزهایی هست که شما لازم است در مورد سود مرکب بدانید. مباحثی در ادامه می‌آیند به‌نوعی تکمیل‌کننده این بحث هستند و به نتایج جالبی می‌رسند؛ اما ازآنجایی‌که من در هیچ سیستم سرمایه‌گذاری در ایران مباحثی را که ادامه می‌آیند، ندیدم، حدسم این است که کسی هم از آنچه در ادامه می‌آید استفاده نمی‌کند به همین دلیل احتمالا هم به کارتان نیاید. اما اخیرا طرح سود مرکب بانکی مدتی پیش ارائه شده است و احتمال دارد در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

من وقتی اولین بار عبارت «محاسبه سود روزشمار و ماه‌شمار بانکی» را شنیدم، فکر می‌کردم به طریقی که لااقل در کتاب‌های CFA خوانده‌ام قرار است این محاسبات انجام شوند؛ اما روش محاسبه سود بانکی در ایران از قاعده ساده‌تری استفاده می‌کند و البته سود کمتری نیز به مشتریان می‌دهد.

در کتاب‌های CFA سود سرمایه‌گذاری به دو شکل حساب می‌شود. یکی سود یکجا و دیگری سود مرکب ماهانه، روزانه یا چندماهه.

فرض کنید یک صندوق سرمایه‌گذاری می‌گوید که می‌تواند سالانه به شما ۲۰ درصد سود بدهد. در این صورت دارایی شما در پایان سال ۲۰ درصد افزایش می‌یابد؛ یعنی:

فرمول

یعنی اگر ۱۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کنید، در آخر سال شما ۱۲ میلیون خواهید داشت.

فرض کنید در این حالت موسسه دیگری به شما می‌گوید که آن‌ هم به شما سالانه ۲۰ درصد سود خواهد داد، اما سود این موسسه به‌صورت سود مرکب ماه‌شمار یا شاید روزشمار خواهد بود.

بدین معنی که به‌جای اینکه یکجا سود ۲۰ درصد را حساب کند، این ۲۰ درصد را تقسیم‌بر تعداد ماه‌های سال می‌کند و حالا با رقم به‌دست‌آمده، برای ۱۲ ماه متوالی برای شما سود حساب می‌کند.
یعنی این موسسه سود شما را برای یک سال این‌گونه حساب می‌کند:

فرمول

اگر حساب کنید خواهید دید که سود شما در پایان ۱۲ ماه یا همان یک سال این‌گونه می‌شود:

فرمول

در این حالت دارایی شما در پایان سال 1.2193 برابر می‌شود یعنی 21.93 درصد افزایش می‌یابد. وقتی این موسسه سود مرکب ماهانه برای شما حساب می‌کند، سود واقعی یا همان سود موثری که در پایان سال دریافت می‌کنید، 21.93 درصد می‌شود که بیشتر از سودی است که موسسه قبلی با ۲۰ درصد در سال اما به‌صورت یکجا به شما می‌داد.

اگر فرض کنید شما تصمیم بگیرید که در این موسسه دوم به دلیل همین سود بالاتر سرمایه‌گذاری کنید اما به‌جای یک سال، ۳ سال سرمایه‌ خود را در آن نگاه دارید.

در این حالت تعداد ماه‌هایی که سرمایه شما سود مرکب ماهانه می‌گیرد ۳۶ ماه معادل ۳ سال است. در نتیجه سود شما در پایان سه سال برابر می‌شود با:

فرمول

یعنی در پایان ۳ سال دارایی شما 81.3 درصد افزایش می‌یابد. در حالت کلی وقتی قرار است یک سود مرکب ماهانه، روزانه یا چندماهه را برای چند سال حساب کنید می‌توانید از این رابطه بهره ببرید:

فرمول سود مرکب

که در این رابطه FVN دارایی شما در پایان سال N -ام

PV سرمایه اولیه

و m نحوه تقسیم است؛ مثلا برای مرکب ماهانه m=12، برای سه‌ماهه m=4 و برای روزانه m=365 است.

نکته مهم اینجاست که در این نوع محاسبه سود، هر چه تعداد ترکیب‌ها بیشتر باشد، میزان سود حاصله هم بیشتر می‌شود.

بگذارید برای فهم این موضوع این محاسبه را در یک سال که سود سالانه ۲۰ درصد است، برای سود سه‌ماهه، ماهانه و روزانه محاسبه کنیم.

سود مرکب سه ماه این‌گونه می‌شود:

فرمول

سود سه‌ماهه ۲۱.۵ درصد برای پایان سال خواهد بود.

همان‌طور که در مثالی سطور بالاتر نیز محاسبه کردیم، سود مرکب ماهانه نیز در پایان سال 21.93 درصد می‌شود.

اما سود روزانه چنین خواهد بود:

فرمول

سود مرکب روزانه در پایان سال 22.13 درصد خواهد بود که بزرگ‌تر از سود مرکب ماهانه و سه ماهه است.

در اصل هر چه تعداد این ترکیب‌ها بیشتر باشد این سود نیز بیشتر می‌شود؛ یعنی هرچه رقم m بزرگ‌تر باشد، سود حاصله نیز بیشتر می‌شود؛ اما اگر m به سمت بی‌نهایت برود چه؟

بگذارید کمی ریاضیات به کار ببریم.

فرمول

که در آن N تعداد سال‌ها است.

اگر کمی ریاضیات یادتان باشد می‌دانید که:

فرمول

که در آن e همان عدد نپر و تقریبا برابر 2.718281828 است. اگر رابطه بالا را به این حالت تغییر دهیم، خواهیم داشت:

فرمول سود مرکب پیوسته

در نتیجه حداکثر سود مرکب موثر در یک سال با احتساب سود اعلام‌شده ۲۰ درصد در سال برابر خواهد بود با:

فرمول

حداکثر سود مرکب سالانه می‌تواند 22.1402758 درصد باشد که به آن سود مرکب پیوسته نیز می‌گویند.

بهره یا سود مرکب چیست؟ و چگونه محاسبه میشود؟

سود مرکب چیست؟ در ابتدا باید اشاره کنیم که سود یا بهره مرکب با بهره ساده تفاوت دارد.

سود ساده یعنی در طی زمان، یک درصد سود ثابت به سرمایه تعلق میگیرد. پس سود ساده در نرخ سود ثابت در طی زمان هست که به سرمایه اولیه شما تعلق میگیرد. برای مثال اگر ۱۰۰ دلار در حساب پس اندازه خود با نرخ بهره ۵ درصد قرار دهید، آنگاه در اینحالت فقط باید سرمایه اولیه(۱۰۰ دلار) را ضربدر نرخ بهره(۰.۰۵) کنید.

سپس میتوانید این مقدار سود را برای زمانی که میخواهید سرمایه خود را پس انداز کنید، محاسبه کنید. یعنی ۵ درصد سود بر روی ۱۰۰ دلار، میشود ۵ دلار. اگر این حساب را برای ۵۰ سال نگه دارید، آنگاه ۲۵۰ دلار سود میکنید و کل سرمایه شما برابر میشود با ۳۵۰ دلار(۲۵۰+۱۰۰=۳۵۰). پس سود یا بهره ساده به اینصورت است.

Untitled design 5 - بهره یا سود مرکب چیست؟ و چگونه محاسبه میشود؟

سود مرکب متفاوت میباشد. منظور از سود مرکب این است که ما از سود هم سود کسب میکنیم. اگر از سود مرکب بدرستی استفاده کنید، آنگاه میتوانید سرمایه های کوچک را در طی زمان به سرمایه های بزرگ تبدیل کنید.

به بیان ساده در سود مرکب، ما سود کسب شده را مجدد بعنوان سرمایه اولیه در نظر میگیریم. بنابراین سود بر روی سود تعلق میگیرد. برای مثال فرض کنیم ۱۰ هزار دلار سهام میخریم. برای سادگی فرض کنیم سالانه ۱۰ درصد سود چگونه سود زیان را محاسبه کنیم؟ از روی سهام کسب میکنیم.

در سال اول، ۱۰ درصد سود میگیریم و ارزش سرمایه گذاری ما تبدیل میشود به ۱۱ هزار دلار. در سال دوم، ۱۰ درصد سود بر روی ۱۱ هزار دلار لحاظ میشود. بنابراین در سال دوم، با همان ۱۰ درصد سود ثابت، سرمایه ما تبدیل میشود به ۱۲ هزار و ۱۰۰ دلار. یعنی در سال اول با ۱۰ درصد سود توانستیم ۱۰۰۰ چگونه سود زیان را محاسبه کنیم؟ دلار کسی کنیم.

اما در سال دوم با همان ۱۰ درصد سود توانستیم ۱۱۰۰ دلار کسب کنیم. اینحالت بدین دلیل است که بر روی سود سال اول(۱۰۰۰ دلار) نیز ۱۰ درصد سود کسب کردیم که میشود ۱۰۰ دلار.

اگر این فرآیند را در بلندمدت ادامه دهید مثلا در ۲۵ سال آینده، با سود سالانه ۱۰ درصد میتوانید به ۱۱۰ هزار دلار برسید. و این حالتی است که هیچ سرمایه دیگری وارد نکنید.

پس سود مرکب یعنی بعد از یک دوره سرمایه گذاری، در دوره بعد از سود دوره قبل هم سود میگیریم و این مفهوم بهره مرکب به زبان ساده است. برای اینکه با سود مرکب به نتیجه برسیم باید سه کار انجام بدهیم: مقدار سرمایه اولیه را کاهش ندهیم، تمام سودها را در هر دوره سرمایه گذاری کنیم و در آخر هم باید صبر کنیم!

حال مثال دیگری بررسی میکنیم. فرض کنیم سرمایه ۱۰ هزار دلاری خود را وارد یک سرمایه گذاری با سود سالانه ۰.۰۶ میکنیم. بدین ترتیب در سال اول ۱۰۶۰۰ دلار سود میکنیم(۱۰۰۰۰*۱.۰۶). بجای اینکه ۶۰۰ دلار سود خود را برداشت کنیم باید آن را برای سال بعد سرمایه گذاری کنیم. با اینکار در سال بعد ۱۱۲۳۶ دلار سود میکنیم(۱۰۶۰۰*۱.۰۶).

در اینحالت شما ۶۰۰ دلار را در کنار سرمایه اولیه، سرمایه گذاری کرده اید و ۶۳۶ دلار سود کردید یعنی با وجود اینکه درصد سود ثابت و سرمایه اولیه تغییر نکرده است، اما سود ما در دوره قبل ۶۰۰ دلار بود و در این دوره ۶۳۶ دلار است یعنی ۳۶ دلار بیشتر از سود دوره قبل میباشد. اینحالت بخاطر قدرت سود مرکب هست.

چگونه سود زیان را محاسبه کنیم؟

درصد هزینه غذا منعکس کننده قیمت آن است. هزینه غذا با میزان فروش تغییر می‌کند به همین دلیل باید از فرمولی ساده برای محاسبه قیمت بهره بگیرید تا روند اجرایی به درستی پیش برود. در این بلاگ حبتور روش ساده محاسبه درصد هزینه غذا آورده شده است.

روش صحیح محاسبه درصد قیمت غذا در رستوران و کافه

نحوه قیمت گذاری و محاسبه درصد هزینه غذا به نسبه پیچیده به نظر می‌رسد. شاید اگر مدیریت یک مجموعه مثل رستوران و یا کافی شاپ را بر عهده داشته باشید در آن صورت آموختن تکنیکی که محاسبه این اعداد را برایتان ساده کند از همه چیز حیاتی تر باشد. در این بلاگ حبتور با روش اصولی محاسبه درصد هزینه غذا و یا نوشیدنی برای منو آشنا خواهید شد.

اول از همه باید گفت که اگر محاسبه قیمت ها بیش از اندازه بالا باشد در آن صورت روند حجذب مشتری صعودی نخواهد بود. اگر این روند رو به رشد نباشد در نتیجه کسب و کار شما با شکست روبرو خواهد شد. در مقابل آن چناچه قیمت گذاری ها پایین باشد و با کانسئت و برند مجوموعه شما هم خوانی لازم را نداشته باشند در آن صورت هم قادر نخواهید بود تا مشتری های لازم را جذب مجموعه خود نمایید. محاسبه صحیح درصد هزینه غذا یکی از مهم ترین تکنیک های موفقیت خواهد رستوران و کافه تازه تاسیس است.

در ادامه محاسبه اصولی و علمی درصد قیمت غذا به زبان ساده توضیح داده شده است. با مطالعه این بلاگ حبتور با آسان ترین شیوه درصد قیمت غذا و نوشیدنی آشنا خواهید شد. اول مفهوم مهمی که در رابطه با درصد قیمت غذا باید با آن آشنا شوید و برای تعیین قیمت مناسب برای منو باید آن را به خوبی درک کنید درصد هزینه غذا است. این متریک از اهمیت بالایی برای بررسی میزان فروش برخوردار است.

این عدد بیان کننده میزان کل فروش و هزینه هایی است که برای خرید مواد اولیه و میزان منابع مواد اولیه مورد نیاز هزینه می‌شود. نگاه داشتن هزینه مواد اولیه به شما کمک خواهد کرد تا قیمت منو را به درستی تعیین کنید ومیزان سودهی را به حداکثر خود برسانید.

درصد هزینه غذا به چه معنا است؟

درصد هزینه غذا نسبت هزینه های خرید مواد اولیه مورد نیاز رستوران و محاسبه درآمد حاصله از آن زمانی که هر آیتم از منو به فروش می‌رود است. ( فروش غذا و نوشیدنی)

 • هزینه غذا همیشه با عنوان "درصد هزینه غذا" شناخته می‌شود.

در حالی که برخی از رستوران ها از هزینه غذا برای محاسبه قیمت غذایی و یا نوشیدنی که د رمجموعه تهیه می‌شود استفاده می‌کنند، برخی دیگر ترجیح می‌دهند تا از "هزینه کالا فروخته شده" استفاده نمایید.

هزینه کالای فروخته شده عدد بودجه صرف شده برای مواد اولیه ای که برای آماده سازی غذا صرف می‌شود را معیار محاسبه خود قرار می‌دهد. این عدد هزینه کلیه لوازم لازم حتی اقلام مثل دستمال میز و مواد اولیه لازم برای تزیین را شامل می‌شود.

هزینه غذا بر اساس هر سرو

قبل از آنکه اعداد هزینه ها را قطعی نمایید، باید بدانید که این عدد به علاوه آماده سازی هر آیتم منو برای رستوران و یا کافه به چه میزان هزینه خواهد داشت.

محاسبه هزینه غذا بر اساس هر سرو

برای آنکه هزینه غذا را برای هر سرو ( یا هزینه هر آیتم منو) را به درستی محاسبه نمایید، ابتدا باید جمع هزینه های لازم برای هزینه های مواد اولیه برای هر سرو را با دقت محاسبه نمایید.

 • قدم اول: محاسبه هزینه مواد اولیه بر اساس هر سرو جداگانه

نگاهی به هزینه بر اساس هر سرو

بگذارید با آوردن مثال عینی این فرمول را به سادگی به شما آموزش دهیم. برای مثال برای محاسبه هزینه هر سرو در یک برگرشاپ معول باید طبق روند زیر عمل کنید:

سرو یک برگر شامل ۱۲۰ گرم گوشت چرخ کرده، یک نان برگر، ۲ قاشق سس مخصوص، ۲ اسلایس پنیر ۲ اسلایس گوجه فرنگی، و دو سیب زمینی کوچک ( حداکثر ۱۰۰ گرم) که به صورت سرخ شده سرو می‌شود خواهد بود.

در برگرشاپ به طور معمول همه چیز به صورت عمده ای خریداری می‌شود از این رو برای مثال برای یک کیلوگرم گوشت چرخ کرده ۱۲۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد.

در ادامه باید هزینه ۱۲۰ گرم گوشت ( معادل هر سرو) را محاسبه شود. این عدد برابر با ۲۴ هزار تومان خواهد بود. دقیقا همین محاسبه باید برای تک تک مواد اولیه لازم برای برگر صورت گیرد. به صورت خلاصه مثالی از این محاسبه در زیر آورده شده است:

 • هزینه لازم برای خرید ۱۰۰ گرم گوشت : ۲۴ هزار تومان
 • هزینه لازم برای خرید یک عدد نان برگر: ۲ هزار تومان
 • هزینه دو قاشق سس رستورانی: ۵۰۰ تومان
 • هزینه تمام شده برای دو اسلایس پنیر معادل: ۳ هزار تومان
 • هزینه ۴ اسلایس گوجه فرنگی: ۲۰۰ تومان
 • هزینه دو سیب زمینی کوچک: ۸۰۰ تومان

هزینه کل مواد اولیه برای تهیه یک برگر ( آیتم منو رستوران) برابر است با جمع تمامی اعداد بالا:

هزینه تمام شده برای هر سرو: ۲۴+ ۲+ ۵۰۰ تومان+ ۳+ ۲۰۰ تومان+۸۰۰ تومان = ۳۰۵۰۰

بررسی جزیی مفهوم درصد هزینه غذا

در حالی که برخی از رستوران داران محاسبه درصد هزینه غذا را جدی نمی‌گیرند، اگر به دنبال موفقیت در این کسب و کار باشید، باید حتما همواره حساب درصد هزینه غذا را در مجموعه خود داشته باشید.

"درصد هزینه غذا" به معنی ارزش هزینه غذا برای توجیه درآمد است که به صورت درصد محاسبه و نمایش داده می‌‎شود. این عدد زیر بنای محاسبه قیمت صحیح برای کلیه آیتم های منو می باشد.

قانون سر انگشتی این است که باید درصد هزینه غذا (بدون از دست رفتن کیفیت) را تا آنجا که می‌توانید پایین نگاه دارید. این دقیقا راهکاری است که با آن قادر خواهید بود تا سودهی مجموعه را به حداکثر سطح خود برسانید.

یکی از مهم ترین سوال هایی که بعضا به ذهن خطور می‌کند این است که: چه عددی نرخ مناسب درصد هزینه غذا است؟

برای آنکه سودآوری رستوران در سمت و سویی عالی قرار بگیرید، اکثر صاحبان رستوران رستوران و کافه ها عدد دصرد سود خود را بین ۲۸٪ تا ۳۵٪ درصد از درآمد خالص مجموعه درنظر می‌گیرند.

اما حتی با وجود آنکه این عدد را ذکر کردیم نمی توان گفت که چه دقیقا چه عددی برای درصد هزینه غذا ایده آل است. دلیل آن این است که نرخ آن ممکن است بسته به شرایط مختلفی متغیر باشد.

برای آنکه درصد هزینه غذا را با توجه به شرایط درست انتخاب کنید به المان هایی مثل نوع غذایی که سرو می‌کنید و درجه کلاس آن، همچنین هزینه های عملیاتی همچنین هزینه های سربار را در این محاسبه دخیل کنید. هدف این است که عددی که برای درصد هزینه غذا در نظر می‌گیرید هم دقیق باشد و هم مناسب شرایط خاص مجموعه شما گردد.

هر رستورانی باید درصد هزینه غذا را دقیق و بر طبق شرایط انحصاری خودش محاسبه کند. اما قانون همه این است که هرچه عدد درصد سود غذا بالاتر برود این به آن معنا است که هزینه های کلی رستوران بالا است. این منجر به بالا رفتن قیمت آیتم های منو خواهد شد.

نحوه محاسبه درصد هزینه غذا

برای محاصبه اصولی درصد هزینه غذاُ، اول از همه لازم است تا ارزش واقعی موارد زیر را دقیقا مشخص نمایید:

 • محاسبه ارزش اقلام خریداری شده هفتگی با ماهانه:
 • محاسبه خریدهای میان هفته و میان ماه:
 • محاسبه ارزش باقی مانده اقلام از خریدهای هفتگی و ماهانه:
 • میزان کل فروش در بازه زمانی مشخص:

فرمول محاسبه درصد غذا

برای محاسبه درصد هزینه غذا، اول از همه باید ارزش اولیه لیست اقلام خریداری شده را محاسبه کنید و آن را از ارزش نهایی لیست اقلام خریداری شده نهایی باقی مانده کم کنید. (همان طور که در بالا به آن اشاره شد، شامل اقلام خریداری شده بر طبق برنامه و خارج از برنامه است) نهایتا عدد بدست آمده را بر میزان کل فروش تقسیم کنید.

( خرید اقلام بر طبق لیست + هزینه صرف شده برای سایر اقلام) ارزش اقلام باقی مانده / میزان کل فروش

مثالی از محاسبه درصد هزینه غذا

برای مثال در برگرشاپ در بالا هم به آن اشاره شده، محاسبه درصد هزینه غذا به این صورت خواهد بود:

 • ارزش لیست اقلام خریداری شده اولیه(آنچه شما برای آن برنامه ریزی می‌کنید): ۱۱۰۰.۰۰۰ هزار تومان
 • سایر خریدها: ۷۰۰ هزار تومان
 • ارزش اقلام باقی مانده بعد از مصرف هفتگی و یا ماهانه: ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • میزان کل فروش برگرشاپ: میزان کل فروش ۸۰۰.۰۰۰ هزار تومان

محاسبه درصد هزینه غذا برگر شاپ: (۱۱۰۰.۰۰۰هزار تومان + ۷۰۰ هزار تومان) ۱۵۰۰.۰۰۰ تومان / ۸۰۰.۰۰۰ هزار تومان

عدد درصد هزینه غذا برابر است با = ۰.۳۷۵ یا ۳۷٪ درصد است

در این مثال درصد هزینه غذا برابر است با ۳۷.۵٪ درصد که این به آن معنا است که ۳۷.۵٪ درصد از میزان کل درآمد صرف خرید اقلام و مواد اولیه مورد نیاز مجموعه می‎گردد. البته که این عدد بالاتر از میانگین مرسوم این صنف کاری است و ممکن است آیتم های منو در نهایت با قیمت بالاتر از توان خرید طراحی شود که حالت ایده آلی نخواهد بود.

برای آنکه از نتیجه محاسبات خود مطمئن باشید، حتما عدد درصد هزینه غذای استاندارد صنف را هم محاسبه کنید. در نهایت این دو عدد را با هم مقایسه کنید.

چالش‌ها و مزیت‌های استفاده از ربات‌ها به عنوان وسایل آشپزی

ربات ها به انسان این قابلیت را میدهند تا از انجام کارهای تکراری رهایی یابند. درهرحال با ورود به فضای همکاری با ربات‌ها، به حمایت مستقیم از انسان ها میپردازیم. پیشبینی میشود در آینده ربات‌ها با فضای آشپزخانه ترکیب شده و همچون دیگر وسایل کاربرد خاص و ویژه‌ای پیدا کنند.در این مقاله به سناریو‌های متفاوتی که ربات به انسان کمک میکند اشاره میکنیم، سپس چالش‌ها و مزیت‌های ورود ربات‌ها به فضای آشپزخانه را مشخص خواهیم کرد.

مطالعه مقدماتی خطرات زیست محیطی از طریق ماتریس GUT (ماتریس اولویت بندی فرایندها و کاربرد آن در آشپزخانه صنعتی)

مطالعه مقدماتی خطرات زیست محیطی از طریق ماتریس GUT (ماتریس اولویت بندی فرایندها و کاربرد آن در آشپزخانه صنعتی)

فقدان اقدامات پیش‌گیرانه موثر می‌تواند به بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار منجر شود. برای شناسایی و کاهش این خطرات، ماتریس GUT با تعیین میزان «ضرورت»، «فوریت» و «اهمیت» مشکلات، آنها را اولویت بندی میکند. در این مقاله ماتریسی مطرح شده که در آن خطرات زیست محیطی موجود در آشپزخانه صنعتی یک بیمارستان دانشگاهی بررسی می‌شود.

تجهیزات مورد نیاز کترینگ : همه آنچه برای شروع این کسب و کار به آن نیاز دارید

لیست تجهیزات مورد نیاز کترینگ باید قبل از نهایی شدن همه چیز کامل باشد زیرا نظم کار شما به این فراهم بودن این ابزارهای حیاتی گره خورده است. بررس تمام تجهیزات و لوازم قبل از شروع به کار کترینگ یکی از با اهمیت ترین پله‌های موفقیت است.

در این بلاگ لیست تجهیزات مورد نیاز برای موفقیت در راه اندازی کترینگ آورده شده است تا با خیال آسوده وارد این کسب و کار شوید یا اگر در این حوزه فعال هستید با نگاه دقیق‌تری همه چیز را در آشپزخانه کترینگ خود چیدمان کنید.

راه اندازی فست فود چگونه است؟

اگر رویای شما راه اندازی فست فود است ، ممکن است در نظر داشته باشید تا یک شعبه از رستوران‌های زنجیره‌ای را خریداری کنید. ممکن است در نگاه اول مسیری سر راست به نظر برسد اما چون قبل از ورود به حوزه رستوران داری حتما یکی از مشتریان پر پا قرص رستوران‌های زنجیره ای محبوبمان بوده‌ایم و هر کدام از آنها موفق به نظر می‌رسند.

اما همه چیز خیلی واضح و بدون مشکل نخواهد بود، حتی اگر راه اندازی فست فود با خرید و قرار داد با یک رستوران شناخته شده و مطرح باشد. اول از همه هزینه که اول از همه باید پرداخت کنید در اکثر موارد بالا است.

در این بلاگ در مورد تمام جزییات مسیر برای راه اندازی فست فود و شرایط ممکن برای خرید یک شعبه از رستوران‌های زنجیره‌ای را بررسی خواهیم کرد.

چگونه سود زیان را محاسبه کنیم؟

سطرها و ستون ها در اکسل

سطرها و ستون ها در اکسل

توابع اکسل

توابع اکسل

آموزش جامع مبانی فرمول نویسی اکسل – بخش 1

آموزش جامع مبانی فرمول نویسی اکسل – بخش 1

آموزش توابع عددی و آماری اکسل – بخش 1

آموزش توابع عددی و آماری اکسل – بخش 1

آموزش توابع متنی اکسل 2016 – بخش 1

آموزش توابع متنی اکسل 2016 – بخش 1

 • 1. تعیین کمترین مقدار فروش با تابع MIN مینیمم در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 2. محاسبه مقدار کمترین و حداقل دو محدوده با تابع MIN مینیمم و استفاده از دو آرگوماندر اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 3. تعیین بیشترین مقدار فروش با تابع MAX ماکزیمم در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 4. محاسبه مقدار بیشترین و حداکثر دو محدوده با تابع MAX ماکزیمم و استفاده از دو آرگوماندر اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 5. تعیین بیشترین ضریب فروش با تابع MAXA ماکزیمم ای و در نظر گرفتن TRUE با عدد یک در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 6. تعیین کمترین ضریب فروش با تابع MINA مینیمم ای و در نظر گرفتن FALSE با عدد صفر در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 7. تعیین مقدار بیشترین دو محدوده با تابع MAX در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 8. تعیین مقدار کمترین دو محدوده با تابع MIN در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 9. تعیین کوتاه قد ترین نفر با تابع SMALL اسمال در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 10. تعیین سومین کمترین با تابع SMALL اسمال در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 11. تعیین بلند قد ترین نفر با تابع LARGE لارج در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 12. تعیین دومین نفر دارای قد بلند با تابع LARGE لارج در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 13. تعیین کمترین ضریب فروش با تابع MINA در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 14. تعیین دومین فروش بیشتر کد ۱۰۰۰ با تابع LARGE لارج به صورت آرایه ای در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 15. تعیین دومین و سومین کمترین فروش با داده های تکراری به صورت آرایه ای با تابع SMALL اسمال در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 16. اثر آرایه ای در تعیین دومین فروش بیشتر با تابع لارج در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 17. تعیین دومین فروش بیشتر به صورت آرایه ای با تابع LARGE و ابزار Remove Duplicates (حذف تکراری ها) و ابزار Data Validation (اعتبار سنجی داده ها) در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 18. محاسبه دومین فروش کمتر به صورت آرایه ای با تابع SMALL و ابزار Remove Duplicates (حذف تکراری ها) و ابزار Data Validation (اعتبار سنجی داده ها یا لیست بازشوی کشویی) در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 19. تعیین دومین و سومین فروش بیشتر با داده های تکراری به صورت آرایه ای با تابع LARGE لارج در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 20. تعیین مقدار دومین فروش کمتر کد ۱۰۰۱ با تابع SMALL و تابع شرطی IF در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 21. تعیین بیشترین مقدار فروش با اعمال دو شرط با تابع MAX ماکزیمم و تابع شرطی IF تو در تو در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 22. محاسبه مقدار کمینه فروش با اعمال دو شرط با تابع MIN مینیمم و تابع شرطی IF تو در تو در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 23. نام گذاری محدوده ها و محاسبه کمترین مقدار فروش با نام گذاری محدوده سلول ها و اعمال دو شرط با تابع MIN مینیمم و تابع شرطی IF تو در تو در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 24. تعیین بیشترین مقدار فروش با اعمال یک شرط تابع MAX ماکزیمم و تابع شرطی IF در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 25. تعیین کمترین مقدار فروش با اعمال یک شرط با تابع MIN مینیمم و تابع شرطی IF در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 26. تعیین کمترین فروش با اعمال دو شرط به صورت آرایه ای با تابع MIN مینیمم و ابزار Remove Duplicates (حذف تکراری ها) و ابزار Data Validation (اعتبار سنجی داده ها) در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • محاسبه میزان سود فروش با تابع MAX ماکزیمم در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 28. تعیین بیشترین مقدار فروش با نامگذاری محدوده و اعمال دو شرط با تابع MAX ماکزیمم و تابع شرطی IF تو در تو در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 29. روش دوم محاسبه ماکزیمم مقدار فروش با اعمال دو شرط با تابع ماکزیمم MAX و تابع شرطی ایف IF در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 30. تعیین دومین فروش بیشتر با اعمال دو شرط با تابع LARGE لارج و تابع شرطی IF تو در تو در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 31. استفاده از لیست باشوی و ابزار Remove Duplicates (حذف داده های تکراری) تعیین N امین فروش بیشتر با اعمال دو شرط با تابع LARGE لارج و تابع شرطی IF تو در تو در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 32. محاسبه دومین فروش بیشتر با اعمال دو شرط با تابع LARGE لارج و تابع شرطی IF در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 33. محاسبه میانگین قیمت با تابع AVERAGE در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 34. تعیین میانگین اعداد با تابع AVERAGE در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 35. آموزش محاسبه میانگین قیمت با تابع AVERAGEA در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 36. مثال کاربردی تعیین میانگین گیری با تابع AVERAGEA در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 37. روش دوم محاسبه میانگین قیمت با تابع AVERAGEA در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 38. مثال کاربردی از تابع AVERAGEIF در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 39. مثال تصویری و گام به گام از تابع AVERAGEIFS در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 40. استفاده از تابع DATE و AVERAGEIFS در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 41. کاربرد تابع AVERAGEIFS در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 42. مثال کاربردی توابع AVERAGE و OFFSET و COUNT در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 43. تکنیک پیشرفته کاربردی با توابع AVERAGE و OFFSET و COUNT در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 44. مثال گام به گام با توابع AVERAGE و OFFSET و MIN در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 45. میانگین سه فروش آخر به صورت آرایه ای با تابع AVERAGE و LARGE در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 46. محاسبه سه فروش بیشترین با توابع AVERAGE و LARGE در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 47. محاسبه سه فروش کمترین با توابع AVERAGE و SMALL در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 48. محاسبه میانگین وزنی با تابع SUMPRODUCT و SUM در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 49. شمارش سلول های بین تاریخ های میلادی با تابع COUNTIFS در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 50. تکنیک پیشرفته تابع COUNTIFS و نامگذاری محدوده ها (Name Box) در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)
 • 51. مثال کاربردی تابع COUNTIFS کانت ایفز در اکسل 2016 (Microsoft Excel 2016)

کوتاه درباره آموزش 365 :
بنیاد آموزش 365 با هدف در اختیار گذاشتن آموزش های تخصصی به صورت رایگان آغاز به کار کرد.
از شروع فعالیتمان تا کنون با صدها دوره آموزشی رایگان با قدرت به کار خود ادامه داده و هر روز دوره های جدیدی به وب سایت اضافه می گردد.

لطفاً با اشتراک گذاری و معرفی این وب سایت به دوستانتان ما را در بهبود و گسترش دوره های آموزشی یاری کنید.

مدیر بازرگانی : 09303807053

آموزش پیش پردازنده ی sass – بخش 6

آموزش پیش پردازنده ی sass – بخش 5

آموزش طراحی سایت با جوملا joomla – بخش 11

آموزش زبان برنامه نویسی Dart – Flutter

طراحی و ساخت قطعات صنتعی با کامپیوتر CAD / CAM

مبانی داده کاوی ( Data Mining ) – علم داده چیست؟

پاکسازی داده ها ( Data Cleaning ) – معرفی علم داده

هزاران ساعت ویدئو آموزشی تخصصی

تماس با ما

تمامی آثار ارائه شده در این وب سایت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده
و فقط برای استفاده در وب سایت آموزش 365 مجاز می باشد.
هر گونه کپی برداری و استفاده غیر مجاز پیگرد قانونی دارد.

تمام ویدئو ها رایگان و دسته بندی شده در گوشی شمااشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.