حجم مبنا چیست و چگونه محاسبه می شود؟


بازنگری متون یا پیشینه پژوهش

نگارش پیشینه پژوهش (Review of the Literature) یکی از بخش های پروپوزال است. تحقیقات بایستی بر پایه دانش موجود طراحی شود. قبل از شروع مطالعات کمّی، تعیین دانش موجود در حوزه موضوع تحقیق مهم است. هرچند موضوعات معدودی وجود دارد که بدیع بوده و پایه دانش قبلی ندارد، اما بیشتر موضوعات را می توان در پیشینه و ادبیات تحقیقات قبلی پیدا کرد.

راههای زیادی برای دستیابی به متون منتشر شده وجود دارد. منبع متون می تواند ایندکس ها، چکیده ها، کتاب ها و مجلات، جستجوی کامپیوتری باشد. بازنگری پیشینه یا ادبیات موضوع تحقیق علاوه بر کمک به تعیین میزان دانش و آگاهی قبلی در مورد عنوان تحقیق، به تعیین چارچوب مفهومی (Conceptual framework) یا چارچوب نظری (Theoretical framework) مطالعه کمک می کند.

در نهایت بازنگری متون موجود به محقق کمک می کند که روش انجام تحقیق خود را طراحی کند. برای مثال، ابزارها و روش های مطالعات قبلی را می توان برای استفاده در تحقیق خود در جهت اندازه گیری متغیرهای مطالعه استفاده کرد.

مرور متون و مطالعه پیشینه پژوهش به محقق کمک می کند از موفقیت ها و شکست های محققان دیگر سود ببرد. بازنگری پیشینه پژوهش بایستی تا زمان شروع جمع آوری داده ادامه یابد. اینکار موجب می شود محقق بیشترین اطلاعات را در مورد موضوع تحقیق بداند و جدیدترین اطلاعات را داشته باشد.

گاهی بازنگری متون و مطالعه پیشینه قبل از تعیین عنوان تحقیق یا مسئله مورد مطالعه شروع می شود. موضوع تحقیق ممکن است از بین پیشنهادات محققان قبلی انتخاب شود. یکی از بخش های گزارش تحقیق پیشنهاد برای تحقیقات بعدی است و محققان می توانند از این پیشنهادات برای تدوین عنوان پایان نامه یا طرح تحقیقاتی خود استفاده کنند.

برای سفارش نگارش پیشینه پژوهش و بخش مرور متون پایان نامه خود می توانید در سایت ثبت نام کرده و یا از طریق حجم مبنا چیست و چگونه محاسبه می شود؟ واتساپ شماره 09195950248 با ما در تماس باشید.

چگونه پیشینه پژوهش بنویسیم

بخش پیشینه پژوهش پروپوزال یا پایان نامه شامل مطالعات قبلی مرتبط با موضوع پروپوزال است. پس از مشخص شدن عنوان پایان نامه و نگارش بیان مسئله، اهداف پژوهش، سئوالات پژوهش یا فرضیه ها؛ نوبت نوشتن پیشینه پژوهش یا مرور متون است. برای تدوین بخش پیشینه موضوع بایستی ابتدا کلمات کلیدی مرتبط با عنوان پایان نامه را لیست کرد.

سپس برای هر یک از واژه ها و عبارت کلیدی لیست شده، جستجوی منابع در دسترس از قبیل کتابخانه، مجلات، اینترنت انجام می شود. معمولا دامنه سرچ منابع 10 سال در نظر گرفته می شود. مثلا برای کسی که سال 2020 به نگارش پروپوزال و پایان نامه خود مشغول است، دامنه جستجوی متون قبلی از سال 2010 تا 2020 در نظر گرفته می شود.

بدین ترتیب با جستجوی پیشینه موضوع، مطالب مرتبط با موضوع تحقیق گردآوری می شود. بخاطر داشته باشید که در بخش پیشینه پژوهش پروپوزال و پایان نامه فقط مطالعات پژوهشی قابل قبول است و نمی توان از کتاب، منابع عمومی مثل ویکیپدیا و فرهنگ لغت استفاده کرد.

بطور استاندارد معرفی سه مطالعه مشابه برای بخش مرور متون کفایت می کند. هرچند با توجه به عنوان پایان نامه و تعداد متغیرهایی که مطالعه می شود، میزان بدیع و جدید بودن موضوع تحقیق، علاقه محقق و راهنما؛ ممکن است تعداد مقالات زیادتری در بخش پیشینه پژوهش استفاده شود.

قالب نگارش بخش پیشینه پژوهش پروپوزال

قالب نگارش پیشینه پژوهش در رشته های تحصیلی مختلف و با توجه به عنوان و سلیقه استاد و همچنین دستورالعمل معاونت پژوهشی دانشکده متغیر است. بعضی از رشته ها مطالعات مشابه قبلی را به صورت انفرادی و به ترتیب سال چاپ یا میزان نزدیکی به موضوع پروپوزال می نویسند. بعضی از رشته ها پیشینه پژوهش را به صورت بازنگری نظامدار نگارش می کنند و محتوای پیشینه پژوهش به صورت انشایی تدوین می شود. به هر حال استفاده از قالب استاندارد زیر می تواند کمک کننده باشد.

در شروع بخش پیشینه پژوهش یا ادبیات موضوع ابتدا در یک پاراگراف عبارات کلیدی مورد استفاده برای جستجو و دامنه زمانی انجام جستجو ذکر می شود. سپس منابع مورد استفاده برای جستجو بیان می گردد و در پایان توضیح داده می شود که با توجه به متغیرهای مطالعه، این تعداد مقاله مشابه یافت شد و به ترتیب سال انتشار یا اهمیت آنها گزارش شد. مقالات بکار رفته در بخش مرور متون در دو بخش مطالعات داخلی و مطالعات خارجی نگارش می شوند.

سپس مطالعات برحسب سال انتشار یا میزان نزدیکی به موضوع تحقیق، به صورت متوالی گزارش می شوند. گزارش یک مطالعه با نام نویسنده یا نویسندگان و عنوان مقاله شروع می شود. سپس یک یا دو خط در مورد عنوان تحقیق ذکر شده و در پایان پاراگراف دوم هدف مطالعه مورد نظر ذکر می شود.

سپس روش کار مطالعه به تفضیل بیان می شود. اینکه مطالعه دارای چه نوع طرح تحقیقی است، جامعه پژوهش، فرضیه، روش نمونه گیری و معیارهای ورود و خروج از مطالعه، ابزارهای مورد استفاده برای جمع آوری داده ها و روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده نوشته می شود. این قسمت در یک یا دو پاراگراف بیان می شود.

در پاراگراف آخر نتایج مطالعه ذکر شده و نتیجه گیری که محقق از مطالعه خود داشته است، نوشته می شود. حال نوبت نقد مطالعه گزارش شده است. بایستی حداقل در یک پاراگراف ذکر شود که مطالعه گزارش شده چه نفعی برای مطالعه حاضر دارد، چه محدودیت ها و کاستی هایی دارد. تفاوت مطالعه گزارش شده با مطالعه حاضر چیست و چگونه این تفاوت پوشش داده خواهد شد. چه قسمت هایی از مطالعه گزارش شده مثل طرح تحقیق یا ابزارها یا روش تجزیه و تحلیل برای مطالعه حاضر استفاده خواهد شد.

یک نمونه از بخش پیشینه پژوهش پروپوزال

مطالعه ذکر شده در زیر یک مثال بوده و مبنای حقیقی ندارد و صرفا به عنوان الگویی برای نگارش بخش مرور متون پروپوزال استفاده شده است.

مرور متون

در این بخش پیشینه و ادبیات موضوع تحقیق بررسی می‌گردد. جهت دستیابی به مطالعات پیشین، پژوهشگر در پایگاه‌های اطلاعاتی پابمد (PubMed) ، اکسس مدیسین (Access medicine) ، الزویر (Elsevier) ، اسکوپوس (Scopus) ، اووید (Ovid) ، اسپرینگر (Springer) و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی؛ موتور جستجوی گوگل (Google search) با استفاده از کلمات کلیدی نقشه کشی مفاهیم (Concept mapping)، یادگیری (Learning)، روش های تدریس (Teaching methods)، یادگیری دانشجویان (Student learning) در بازه زمانی 2010 تا 2020 به جستجو پرداخت و از آنجاکه مطالعه کاملاً مشابه با پژوهش طراحی‌ شده در فرآیند جستجوی مذکور یافت نگردید، لذا در این بخش تعدادی از مطالعاتی که نزدیکی بیشتری به موضوع مورد تحقیق داشته انتخاب و به تفکیک موضوع و برحسب سال انتشار در دو دسته مطالعات داخلی و مطالعات خارجی ارائه گردید:

محقق و همکاران (2020) در مطالعه ای با عنوان “بررسی تاثیر نقشه کشی مفاهیم بر یادگیری دانشجویان” نوشتند: با توجه به وضعیت موجود آموزش و یادگیری دانشجویان، دستیابی به روش های بهینه تدریس جهت ارتقای پیشرفت تحصیلی دانشجویان ضروری به نظر می رسد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر نقشه کشی مفاهیم بر یادگیری دانشجویان انجام شده است.

مطالعه آنها از طرح تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون تبعیت می کند. جامعه پژوهش دانشجویان کارشناسی ترم شش بوده است که درس ایکس را داشته اند. نمونه گیری به روش نمونه گیری تصادفی انجام شده و حجم نمونه 60 نفر محاسبه شده است. معیارهای ورود شامل تحصیل در مقطع کارشناسی، داشتن واحد ایکس در ترم جاری، تمایل آگاهانه به شرکت در مطالعه بوده است. معیار خروج شامل عدم تمایل به ادامه همکاری و داشتن سابقه بیماری روانی بوده است. مداخله مطالعه شامل تدریس درس ایکس به روش نقشه کشی مفاهیم برای گروه مورد و روش سنتی برای گروه کنترل بوده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات فردی و تحصیلی و آزمون تخصصی درس ایکس بوده است. داده های مطالعه در شروع مطالعه، پایان دوره تدریس و چهار هفته بعد گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است.

*- در این مطالعه تأثیر مداخله تدریس به روش نقشه کشی مفاهیم بر یادگیری دانشجویان سنجیده شده است. نتایج این مطالعه تأییدی است بر ضرورت مطالعه حاضر. همچنین تعداد نمونه این تحقیق نیمه تجربی 60 نفر بوده است که برای محاسبه حجم نمونه مطالعه حاضر مبنای خوبی است. در این مطالعه بین روش تدریس و یادگیری بعد از مداخله اختلاف آماری معناداری یافت شده است که می‌توان از آن برای بحث نتایج و تأکید یافته‌های مطالعه حاضر استفاده کرد؛ هرچند نوع مداخله متفاوت است.

بدین ترتیب مطالعات مشابه قبلی در دو بخش مطالعات داخلی و مطالعات خارجی نوشته می شود. بهتر است نام محققان و سال مطالعه با قلم سیاه مشخص شود. سپس در پایان در یک پاراگراف نتیجه گیری کلی مرور متون نوشته می شود. برای نوشتن بخش نتیجه گیری مرور متون، ابزارهای پژوهش مطالعات، متغیرهای مشترک، روش های آماری مشترک و هر آنچه در مطالعه حاضر کاربرد خواهد داشت، بیان می شود.

برای سفارش همکاری در نگارش پیش پروپوزال، پروپوزال، پایان نامه، تجزیه و تحلیل آماری داده های پایان نامه می توانید در سایت ثبت نام کرده و یا از طریق واتساپ شماره 09195950248 با ما در تماس باشید.

حجم مبنا سهم در بورس چیست و چه مزایایی دارد؟

حجم مبنا در بورس

حجم مبنا یکی از ابزارهایی است که در زمان دبیرکلی دکتر حسین عبده تبریزی در بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۲ ایجاد شد.

برخی از مزایای حجم مبنا

  • از بین رفتن امکان نوسان غیر معمول و کاذب برای سهم های بورسی
  • استفاده در محاسبه قیمت پایانی سهام
  • کمک به حفظ آرامش در معاملات سهام برای سهامداران

حجم مبنای یک سهم، حداقل تعداد سهام یک شرکت سهامی است که باید در طول روز، معامله شود تا قیمت آن سهم، بتواند براساس سقف دامنه نوسان، افزایش یا کاهش یابد.

نکته: تمام شرکت های بورسی در حال حاضر باید ۱۰ درصد از تعداد سهام کل شرکت در یک سال مورد معامله قرار بگیرد تا قیمت اصلی آن بتواند به بالاترین یا پایین ترین حد خود برسد.

تاثیر حجم مبنا در قیمت پایانی

درصورتي که تعداد سهام معامله شده يک شرکت در طول روز، کمتر از حجم مبنا باشد، به همان نسبت درصد نوسان قيمت پایانی آن سهم نيز کاهش خواهد يافت.

مثال: اگر سهمی دارای صف خرید ۲ میلیونی باشد و حجم مبنای آن ۵۰۰ هزار سهم باشد، در صورت معامله ۲۵۰ هزار سهم، قیمت پایانی ۲.۵% مثبت می شود. اما اگر ۵۰۰ هزار سهم و بیشتر از آن معامله شود قیمت پایانی سهم ۵% مثبت می شود. حال همین وضعیت را می توان برای صف فروش نیز مد نظر داشت.

چرا حجم مبنای برخی از شرکت ها قبلا 1 بوده است؟

این قانون در فرابورس بوده است که شرکت هایی که در بازار فرابورس پذیرفته شده اند حجم مبنای 1 را داشتند. همچنین نمادها در روز بازگشایی (بعد از مجمع، بعد از تعدیل، شفاف سازی و…) با حجم مبنای 1 بازگشایی می شوند.

حجم مبنا چیست و چگونه محاسبه می شود؟

در صورتی که ماشین حساب را مشاهده نمی کنید، روی این لینک کلیک کنید.

در ماشین حساب بالا و در قسمت Account Currency مشخص کنید که مقدار ارزش هر پیپ را تمایل دارید بر حسب کدام ارز به شما نمایش دهد. یعنی اگر ارز پایه حساب معاملاتی شما دلار است در اینجا باید usd را انتخاب کنید.

در فیلد Total Size هم عدد 1 را قرار دهید و روی گزینه calculator بزنید تا ارزش هر پیپ در همه جفت ارزها به شما نمایش داده شود.

حالا فرض می کنیم که جفت ارزی که شما برای معامله انتخاب کردید EURCAD باشد. اگر به ستون سوم یعنی Standard Lot نگاه کنید، عدد 7.82 ( ممکن است تغییر کرده باشد ) را مشاهده می کنید.

این عدد مقدار ارزش پیپ ولیو جفت ارز EURCAD است که اگر حجم معامله شما 1 لات باشد به ازای هر 1 پیپ حرکت قیمت 7.82 دلار هم کاهش یا افزایش می یابد و اگر حجم معامله شما 0.1 لات باشد میزان تغییرات قیمت هم به ازای هر یک پیپ حرکت 0.78 دلار می باشد.

همانطور که مشخص است EURUSD، پیپ ولیو 10 دارد. اگر حجم معامله شما 1 لات باشد به ازای هر 1 پیپی که قیمت حرکت می کند، 10 دلار هم در حسابتان پایین یا بالا می رود.

طبق همین مثال اگر حجم معامله شما 0.01 لات باشد، مقدار افزایش یا کاهش پول هم در حسابتان 0.1 دلار می باشد.

آشنایی با درصد ریسک؛ مقدار ضرر مجاز شما به ازای هر معامله

میزان درصد ریسک به میزان مهارت، تجربه و تحمل هر معامله گر بستگی دارد و برای یک معامله گری تازه شروع به کار می کند نباید بیشتر از 3 درصد باشد. یعنی اگر موجودی حساب شما 10.000 دلار باشد فقط 300 دلار اجازه ضرر کردن دارید.

به این توجه داشته باشید که همین 3 درصد هم ریسک کمی نبوده و خیلی از بزرگ های بازار با چنین ارقامی فعالیت می کند.

زمانی که شما ریسک را بزرگ تر می کنید یعنی بازار می تواند از شما پول بیشتری بگیرد و همانطور که توضیح دادم این مورد شانس شما برای بقا در بازار را کم میکند و در واقع هرچه ریسک شما کمتر باشد شانس شما برای زنده ماندن در بازار بیشتر است.

آشنایی با Stop Loss؛ حد ضرر معامله

همانطور که می دانید Stop loss یا حد ضرر دستور معاملاتی است که توسط شما بعد از ورود به معامله تنظیم می شود و زمانی که قیمت به آن برسد معامله تان به صورت خودکار بسته خواهد شد.

برای محاسبه حجم معامله حتما باید بدانیم که بعد از ورود به معامله به هر علتی اگر قیمت در جهت خلاف حرکت کرد و ما متضرر شدیم چند دلار از دست خواهیم داد.

جهت محاسبه کافی است قبل از ورود به معامله نقطه ای که می خواهید حد ضررتان را قرار دهید، مشخص کنید و فاصله بین نقطه ورود و نقطه حد ضررتان را بر حسب پیپ اندازه گیری کنید و بر اساس پیپ ولیو جفت ارز، محاسبه کنید که اگر قیمت به حد ضررتان برسد، چند دلار از دست می دهید.

این مقدار، در واقع میزان ریسک شما است.

مثلا اگر حساب معاملاتی شما 10.000 دلار و ریسک مورد نظرتان 1 درصد یعنی 100 دلار باشد، باید معاملاتی را وارد شوید که حد ضرر آنها به اندازه ای باشد که اگر استاپ خوردید فقط 100 دلار ضرر کنید که با توجه به آنچه که تا این لحظه آموختید، این کار را به راحتی می توانید انجام دهید.

پارافریز مقاله و بازنویسی تخصصی متن

پارافریز یا بازنویسی یک تخصص ویژه است که معمولا برای کاهش سرقت ادبی (plagiarism) مورد استفاده قرار می گیرد. شبکه مترجمین اشراق با گروهی از مترجمان و ویراستاران متخصص، به شما کمک می کند تا متون و مقالات خود را در تمامی زبان ها و تخصص ها پارافریز و بازنویسی کنید.

پارافریز مقاله و بازنویسی تخصصی متن

پارافریز و بازنویسی متون و مقالات یعنی ایجاد تغییر در متن و جملات به نحوی که شباهت متن تغییر یافته به متن اصلی کاهش یابد، ولی هیچ تغییری در مفهوم متن ایجاد نشود. در پارافریز متن، عبارات و کلمات طوری دستخوش تغییر می‌شوند که معنا و مفهموم جملات دچار هیچ آسیبی نشوند. پارافریز کمک می‌کند تا علاوه بر شفاف و روشن¬تر بیان شدن ایده ها و نظرات نویسنده، از جهت سرقت ادبی یا plagiarism نیز کاهش پیدا ‌کند.

یکی از مهم‌ترین خدمات مورد نیاز دانشگاهیان و اهل صنعت، خدمات پارافریز تخصصی متون است. برخی از دانشگاهیان، درخواست پارافریز مقاله خود را دارند که ارائه و ثبت سفارش آن نیز در همین دسته خدمات پارافریز تخصصی قرار دارد. در سفارش‌های پارافریز یا بازنویسی، ویراستار بدون این که به مفهوم جملات آسیبی بزند، از نظر واژگان در آن تغییرات جدی ایجاد می‌کند، به شکلی که دیگر شباهتی با متن اصلی نخواهد داشت. از موارد کاربرد پارافریز، کاهش سرقت ادبی یا Plagiarism ، تولید محتوای باکیفیت و . است.

چرا باید متن خود را پارافریز کنیم؟

در برخی فرایند های علمی پژوهشی از قبیل انتشار مقالات ISI، استفاده مستقیم از مطالب منتشرشده در مقالات و مراجع دیگر قابل قبول نبوده و می‌بایست توسط نویسنده مقاله جدید، عباراتی از نو انشا شود. مجلات معتبر علمی، معمولاً با ابزارهای نرم‌افزاری گران‌قیمت که به مجموعه‌های بزرگی از مقالات منتشر شده متصل هستند، شباهت مقالات ارسالی با مقالات دیگر از سایر نویسندگان را بررسی می‌کنند و در صورت بالاتر بودن شباهت از یک حد مشخص، به علت سرقت ادبی مقاله را رد کرده و از چاپ آن خودداری می‌کنند.

به همین دلیل، استفاده از خدمات پارافریز برای مقابله با این مسئله پیشنهاد می‌شود. دانشگاهیان می‌توانند این عمل را خود بر عهده بگیرند حجم مبنا چیست و چگونه محاسبه می شود؟ و یا به مترجمان و ویراستاران زبده شبکه مترجمین اشراق بسپارند تا آن‌ها با دانش زبانی خوب و دایره واژگان مناسب خود این کار را انجام دهند. یکی دیگر از موارد استفاده از متون پارافریزشده، استفاده در سئو (بهینه‌سازی مطالب منتشرشده در وب برای موتورهای جستجو) است. از آن‌جا که کپی کردن متن سایت‌های دیگر در وبلاگ یا وب سایت شما ممکن است اثر منفی بر رتبه شما در موتورهای جستجو داشته باشد، تولیدکنندگان محتوا قبل از انتشار مطالبی که از منابع دیگر به دست آورده‌اند، ابتدا آن‌ها را پارافریز و سپس منتشر می‌نمایند. در این زمینه هم مترجمان متخصص شبکه مترجمین اشراق قادر به ارائه خدمات هستند.

کاربرد های پارافریز

از کجا بدانیم که مقاله نیاز به پارافریز دارد؟

نیاز به پارافریز

معمولاً هر مجله، درصد مشخصی از مشابهت با متون و مقالات دیگر را مجاز می‌شمارد و بالاتر از آن را سرقت ادبی محسوب می‌کند. در این راه از نرم‌افزارهای مختلفی نیز استفاده می‌شود. بنابراین قبل از هر اقدامی، لازم است با جستجو در سایت ژورنال موردنظر خود، از درصد شباهت مجاز آن ژورنال باخبر شوید.

شما می‌توانید، با دانستن درصد تشابه مجاز، پلن مناسبی را از بین پلن‌های پارافریز مقاله در شبکه مترجمین اشراق انتخاب نمایید. البته روی کمک شبکه مترجمین اشراق برای محاسبه درصد شباهت یا همان سرقت ادبی مقاله خود به کمک نرم‌افزارهای معتبر آیتنتیکیت (iThenticate) و گرامرلی (Grammarly) نیز می‌توانید حساب کنید. شبکه مترجمین اشراق حساب پرمیوم این نرم‌افزارها را در اختیار دارد و شما لازم نیست هزینه گزاف ۱۰۰ دلاری برای بررسی سرقت ادبی مقاله خود را بپردازید.

این گزارش بعد از ثبت سفارش در شبکه مترجمین اشراق به شما ارائه می‌شود و کارشناس سفارش شما بر همان مبنا، میزان شباهت متن شما را کاهش داده و برای شما ارسال می‌کند. در انتها، فایل پارافریزشده مجددا با iThenticate چک شده و گزارشی دیگر به صورت رایگان بر همان اساس برای شما ارائه می‌شود.

تفاوت پارافریز، خلاصه نویسی و نقل مستقیم چیست؟

تفاوت پارافریز ، خلاصه نویسی و نقل مستقیم

همانند پارافریز، خلاصه نویسی هم بازنویسی یک متن دیگر به شمار میرود. با این تفاوت که پارافریز دقیق و با جزییات است اما خلاصه نویسی همان‌طور که از مفهومش پیداست، خلاصه و گزینشی است. در خلاصهنویسی نکات اصلی در نسخه‌ای کوتاه‌تر از مطلب اصلی بیان می¬گردد، در حالی که در پارافریز همان نوشته اصلی به شکلی جدید بازگو میشود. خلاصه نویسی در حقیقت، کوتاه‌کردن منبع اصلی به شمار می‌رود در حالی که نکات اصلی آن پوشش داده شد‌ه‌اند.

نقل‌قول‌کردن یعنی آوردن جمله و عبارت فرد و مقاله‌ای دیگر در متن خود. این کار بدون هیچ دست‌کاری و تغییری در محتوای منبع انجام می‌شود. گاهی می‌توان به سادگی از نقل قول استفاده کرد و به نوشتن مابقی متن ادامه داد. اگر متن مورد نظر از ۴۰ کلمه کمتر است و آنقدر واضح بیان شده که جایی برای بازنویسی و پارافریز باقی نمی‌گذارد، عین متن را وارد مقاله‌تان کنید و با استفاده از علامت نقل قول و نوشتن مرجع کار را خاتمه دهید.

نحوه انجام پارافریز مقاله به زبان ساده

برای پارافریز کردن، اول باید خوب متن را بخوانید و تمام ابعادش را درک کنید. اگر متن را خوب درک نکرده باشید، ناخودآگاه بیش از حد به متن اصلی نزدیک می‌شوید و از واژگان مشابه متن اصلی استفاده می‌کنید که نوعی سرقت علمی محسوب می‌شود. پس در گام حجم مبنا چیست و چگونه محاسبه می شود؟ نخست باید مطمئن شوید که متن را خوب درک کرده‌اید و می‌توانید به زبانِ خودتان توضیحش دهید.

چند راهکار ساده برای پارافریز متون

قبل از هر کاری باید بفهمید پارافریز کردن مطلب مورد نظرتان لازم است یا نه. گاهی می‌توان به سادگی از نقل قول استفاده کرد و به نوشتن مابقی متن ادامه داد. اگر متن مورد نظر از ۴۰ کلمه کمتر است و آنقدر واضح بیان شده که جایی برای بازنویسی و پارافریز باقی نمی‌گذارد، عین متن را وارد مقاله‌تان کنید و با استفاده از علامت نقل قول و نوشتن مرجع کار را خاتمه دهید. اما اگر متن مورد نظرتان بیشتر از ۴۰ کلمه است و جای شرح و بست و بازنویسی دارد، بسم الله! متن را خوب بخوانید و بعد شروع کنید به پارافریز.

1. تغییر ساختار جمله

اگر جمله ساده است، آن را پیچیده بنویسید یا اگر پیچیده نوشته شده، آن را به جمله‌ای با ساختار ساده‌تر تبدیل کنید. همین کار سبب می‌شود متن‌تان به اندازه کافی تغییر پیدا کند و نوشته‌تان سرقت علمی محسوب نشود.

2. تغییر جمله معلوم به مجهول یا برعکس

این راهکار هم مثل راه قبل بهتان کمک می‌کند تا از شر اتهام سرقت علمی خلاص شوید. این راهکار بسیار کاربردی است و به‌ویژه در متون انگلیسی خیلی کاربرد دارد. همان‌طور که از عنوان این بخش برمی‌آید، فقط کافیست جملات معلوم را مجهول و جملات معلوم را مجهول بنویسید. اما توجه داشته باشید که صرف این کار کافی نیست، پس به ادامه راهکارها توجه داشته باشید.

3. تغییر طول جمله

برای عملی کردن این ترفند کافیست طول جمله را تغییر دهید. معمولا در مقالات علمی از جملات طولانی و پیچیده استفاده می‌شود، سعی کنید این جملات طولانی را کوتاه و ساده بنویسید و حق مطلب را ادا کنید.

4. انتخاب لغات متفاوت

انتخاب لغات متفاوت از دیگر راهکارهای ساده برای پارافریز و بازنویسی است. سعی کنید واژگان متن را عوض کنید و به سبک خودتان بنویسید. تغییر واژگان متن می‌تواند هنگام پارافریز کردن کاربرد زیادی داشته باشد.

نکته مهم: دقت داشته باشید که پارافریز کردن صرفا تغییر یا جابه‌جایی لغات و جملات متن نیست، بلکه درک و تفسیر متن اصلی و هماهنگ کردن مطالب مختلف (از منابع متفاوت) است. این مسئله هنگام پارافریز مقالات انگلیسی بیشتر احساس می‌شود. اگر شما هم به پارافریز حرفه‌ای نیاز دارید و می‌خواهید مقاله‌تان را در ژورنال‌های معتبر چاپ کنید، می‌توانید از خدمات پارافریز مقاله شبکه مترجمین اشراق استفاده کنید.

جزییات نحوه محاسبه حجم مبنا در بورس تهران

طرح

به گزارش ایبِنا، مدیر عملیات بازار بورس تهران در تازه ترین اعلامیه ای اظهار داشت: شیوه محاسبه حجم مبنا مطابق اطلاعیه هشتم اسفند ماه ۹۸ به شرح ذیل اعمال می شود: حجم مبنای کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس فرمول قبلی (ماده واحده مصوب ۲۸ بهمن ماه ۹۳ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) ۴ در ده هزار سهام شرکت است، به شرطی که حداقل ارزش مبنا برای تمامی شرکت ها برابر با ۵۰ میلیارد ریال و حداکثر ارزش مبنا برای شرکت های با سرمایه ۲۰ هزار میلیارد ریال و بالاتر، ۱۲۰میلیارد ریال و برای شرکتهای با سرمایه کمتر از ۲۰ هزار میلیارد ریال، ۱۰۰ میلیارد ریال تعیین شد.

به این ترتیب، تعداد حجم مبنای هر سهم بر اساس قیمت پایانی سهم در آخرین روز معاملاتی هر هفته محاسبه و از اولین روز معاملاتی هفته ی بعد اعمال می شود. همچنین در صورت اقدامات شرکتی تغییرات حجم مبنا بر اساس مقررات و با رعایت نصاب های این مصوبه محاسبه و اعمال می شوند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.